Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

xtoffifeex
13:36
4416 4b78 500
Reposted fromtrickster trickster viarybasferyczna rybasferyczna
xtoffifeex
13:36
Na końcu nie będziemy pamiętać słów naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.
— Martin King
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna
xtoffifeex
13:35
Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarybasferyczna rybasferyczna
xtoffifeex
13:35
xtoffifeex
13:35
xtoffifeex
13:35
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
xtoffifeex
13:34
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
13:34
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
13:33
13:33
7804 c240 500
Reposted fromturquoise turquoise viarybasferyczna rybasferyczna
xtoffifeex
13:31
9588 bb98 500
....w drodze
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viacolours colours
xtoffifeex
13:30
4451 2536
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours
xtoffifeex
13:29
5748 17be
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours
xtoffifeex
13:29
0375 19e1 500
Reposted fromoutline outline viacolours colours
xtoffifeex
13:29
3052 ab41
Reposted fromskrzacik skrzacik viacolours colours
xtoffifeex
13:25
Reposted fromszopkowa szopkowa vialemmon lemmon
xtoffifeex
13:25
Tak ładnie mi się dzisiaj śniłaś. Jak rzadko śni mi się cokolwiek dobrego
— Tuxedo
Reposted fromlemmon lemmon
xtoffifeex
13:23
Poznałam jak pachnie tęsknota za męskimi perfumami. najgorzej ze wszystkich zapachów jakie spotkałam.
— lemmon soup
Reposted fromlemmon lemmon
xtoffifeex
13:23
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
xtoffifeex
13:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl