Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

19:55
7879 2f91 500
xtoffifeex
19:55
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viazabkakochaksiecia zabkakochaksiecia
xtoffifeex
19:55
6400 5092

W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
xtoffifeex
19:55

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam viazabkakochaksiecia zabkakochaksiecia
xtoffifeex
19:54
xtoffifeex
19:54
xtoffifeex
19:54
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viazabkakochaksiecia zabkakochaksiecia
xtoffifeex
19:53
8239 95d4
wiek zobowiązuje
xtoffifeex
19:53

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
xtoffifeex
19:52
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viazabkakochaksiecia zabkakochaksiecia

July 07 2015

xtoffifeex
19:49
8242 284b 500
Reposted frompeper peper
xtoffifeex
19:49
0585 9be9 500
Janusz Korczak
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viapeper peper
xtoffifeex
19:48
4302 efd1 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapeper peper
xtoffifeex
19:48
4593 d9fc
Reposted fromlittlefool littlefool viapeper peper
xtoffifeex
19:47
8528 b30b
Reposted fromIlosemysenses Ilosemysenses viapeper peper
xtoffifeex
19:47
xtoffifeex
19:46
1773 f1ae 500
Reposted frompeper peper
19:46
5336 8a5c 500

hontai:

Kyoto by  kite in a cloud

Reposted fromfuckblack fuckblack viapeper peper
xtoffifeex
19:43
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura, Cała jaskrawość
Reposted fromSTYLTE STYLTE viapeper peper
19:43
7747 ccdc 500
Reposted fromtwice twice viapeper peper
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl